Hej hoj
Prisrčno pozdravljeni
na spletni Meti

TrgOvina v RadOvljici

z vami in za vas že 33 let

1990

2020

Zdaj pa vam

Jo nudi tudi splet

V Meti skrbnO izbiramO za vas

VrOče žemljice

Akcije

nOvOsti

Za svOj izbOr pa si vzemite čas

S čim vse se Meta še ukvarja

Sami dobri recepti

Zrasli na našem zelniku

Iz našega bloga

V vašo zakladnico znanja

Kaj Meta še spleta

In kje njena metla še opleta

Knjiga Metine Pisarije

Razmišljanja spretno tke skozi pero