Pogoji poslovanja s kartico zvestobe »Moja Meta«
Splošni pogoji poslovanja za imetnike kartice zvestobe »Moja Meta«.
Splošni pogoji kartice zvestobe »Moja Meta« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

 1. Podatki o podjetju
  META trgovina za zdravo življenje
  Meta d.o.o.
  Kranjska 4a
  4240 Radovljica
  Tel: 04 531 40 20
  Tel: 040 585 788
  mail: info@mojameta.si
  Davčna številka: 90246179
  Zavezanec za DDV: DA
  Matična številka: 9260358000
  TRR: SI56 0700 0000 3953 810 (GB d.d.)
  Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (ali oddaje spletnega naročila).

2. Splošni pogoji uporabe kartice zvestobe »Moja Meta«

Splošni pogoji poslovanja so pravna osnova za poslovanje s kartico zvestobe »Moja Meta«. S podpisom pristopnice za pridobitev kartice zvestobe »Moja Meta« uporabnik potrdi poznavanje določil poslovanja in se zaveže k spoštovanju določil o poslovanju, ki so navedena v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.mojameta.si in dostopni v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica. Morebitne spremembe splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani www.mojameta.si in dostopne v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica.

Kartico zvestobe »Moja Meta« lahko pridobi vsaka fizična oseba z dopolnjenim šestnajstim (16) letom starosti. Osebe, mlajše od šestnajst (16) let, morajo ob vpisu predložiti tudi podpis staršev ali zakonitih zastopnikov. Kartico zvestobe »Moja Meta« lahko pridobi tudi pravna oseba.

Kartica zvestobe »Moja Meta« je popolnoma brezplačna in brezpogojna (razen izpolnjene pristopnice) ter velja do pisnega preklica uporabnika ali izdajatelja na način, ki je opredeljen v točki 5.

Kartico zvestobe »Moja Meta« je mogoče pridobiti s pristopnico za pridobitev, ki je na voljo v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali preko spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani www.mojameta.si.

Izraz Imetnik kartice zvestobe »Moja Meta« se nanaša na imetnika kartice z edinstveno številko in QR-kodo, kateremu je bila kartica zvestobe predana v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica.

Kartica zvestobe »Moja Meta«

Izdajatelj in lastnik kartice zvestobe »Moja Meta« je podjetje Meta d.o.o., Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica.

Kartico zvestobe »Moja Meta« prejme vsaka fizična ali pravna oseba, ki pravilno izpolni pristopnico in jo odda v obdelavo v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica oziroma vsaka stranka, ki se na spletni strani www.mojameta.si prijavi oziroma registrira na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine mojameta.si.

Po oddaji izpolnjene pristopnice stranka prejme kartico zvestobe »Moja Meta« s QR-kodo in edinstveno številko kartice. Pri prijavi preko spletne strani www.mojameta.si stranka kartico prejme po pošti na domači vpisani naslov v roku petnajstih (15) dni po prejeti prijavi.

Kartico zvestobe »Moja Meta« lahko imetnik kartice deli z družinskimi člani na način, da družinski član s pomočjo pametnega telefona uporabi QR-kodo, ki jo slika na kartici zvestobe oziroma v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali po mailu info@mojameta.si zaprosi za mail s podatki in določeno QR-kodo. Ugodnost s kartico zvestobe ali QR-kodo je mogoče koristiti v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica in v spletni trgovini www.mojameta.si.

Kartica zvestobe »Moja Meta« se aktivira z izdajo kartice na blagajni oziroma ob oddaji spletnega naročila. Podrobni pogoji spletnega poslovanja so objavljeni na spletni strani www.mojameta.si.

Kartico zvestobe »Moja Meta« imetnik kartice lahko predloži ob nakupu izdelkov ali storitev v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali v spletni trgovini www.mojameta.si, v količinah primernih za gospodinjsko porabo.

Kartica zvestobe »Moja Meta« hkrati omogoča koriščenje drugih ugodnosti, ki so aktualne v določenem obdobju in navedene na spletni strani www.mojameta.si, objavljene v tiskanem mesečniku Metin čas, socialnih medijih ali v sporočilih, ki jih imetnik prejme na elektronski naslov ali telefonsko številko.

3. Ugodnosti uporabe kartice zvestobe »Moja Meta«

3a. BONUS (dobroimetje) na kartici zvestobe »Moja Meta«

Kartica zvestobe »Moja Meta« imetniku omogoča, da s predložitvijo kartice ob nakupu zbira in koristi dobroimetje (bonus v nadaljevanju).

Vrednosti bonusa se v obliki popusta nalagajo na kartico kluba in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice kluba.

Za pridobivanje ali koriščenje ugodnosti oz. bonusa je potrebno obvezno predložiti kartico kluba.

Imetnik kartice zvestobe »Moja Meta« v spletni trgovini uveljavlja ugodnosti z registracijo v spletno trgovino na način, ki je opredeljen v Splošnih pogojih spletne trgovine www.mojameta.si.

Naknadna pridobitev bonusa na kartico ni mogoča.

Podjetje Meta Palčič s.p. ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi kartice zvestobe »Moja Meta« ob nakupu.

Z zbranim bonusom lahko imetnik kartice zniža končno vrednost plačila za katerikoli izdelek ali storitev.

Pridobljeni bonus je mogoče koristiti od naslednjega dne po opravljenem nakupu dalje. To ne velja za bonuse, pridobljene v spletni trgovini.

Imetnik kartice zvestobe »Moja Meta« lahko bonus, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do/in vključno z 31.1. naslednjega leta v okviru delovnega časa trgovine za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali v spletni trgovini www.mojameta.si. Po tem datumu se vsi neizkoriščeni bonusi izbrišejo s kartice. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov ni možno.

V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa na kartici kluba, lahko imetnik kartice uveljavlja bonus v višini 100-odstotkov zneska računa. V primeru, da je končna vrednost bonusa višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Razlika bonusa ostane na kartici.

Gotovinsko izplačilo bonusov, zbranih na kartici, ni mogoče.

Bonus je mogoče koristiti deloma ali v celoti. Pri posameznem nakupu se lahko uveljavijo zbrani bonusi z ene kartice kluba. Bonusi različnih kartic se ne seštevajo.

Imetniku kartice, ki želi vrniti blago, za katerega je prejel bonus na kartico, se vrne celotna kupnina; vrednost bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od stanja na kartici, v kolikor stanje na kartici to omogoča. V primeru, da je imetnik kartice bonus že izkoristil, se višina vrnjene kupnine zmanjša za višino bonusa, ki ga je imetnik prejel ob nakupu artikla, ki ga vrača.

Stanje in veljavnost bonusa na kartici sta vidna na vsakem računu. Bonus se obračunava na posamezni izdelek oz. pozicijo računa in se zaokrožuje na dve (2) decimalki natančno.

Zbrani bonusi so v pristojnosti imetnika kartice in podjetje Meta Palčič s.p. za njih ne odgovarja.

V primeru kraje, izgube, poškodbe ali drugega utemeljenega razloga, ko imetnik kartice zaprosi za novo kartico, bonusa s stare kartice ni mogoče koristiti, dokler bonus ni prenesen s stare kartice na novo. Prenos je opravljen v roku dvajsetih (20) dni, kot je razvidno iz točke 6.

V primeru suma zlorabe pri pridobivanju in/ali koriščenju bonusa ali suma zlorabe uporabe kartice zvestobe »Moja Meta«, si podjetje Meta d.o.o. pridržuje pravico do njenega preklica.

Bonitetni sistem in obračunavanje bonusov je naveden v točki 4.

3b. Druge ugodnosti uporabe kartice zvestobe »Moja Meta«

Kartica zvestobe »Moja Meta« imetniku kartice omogoča sodelovanje oz. vključenost v različne ugodnosti, ki so zapisane na spletni strani www.mojameta.si; objavljene v tiskanem mesečniku Metin čas, socialnih medijih ali v sporočilih, ki jih imetnik prejme na elektronski naslov ali telefonsko številko. Ob predložitvi kartice ob nakupu so imetniki kartice v skladu s komunicirano akcijo upravičeni do ugodnejših cen, pri čemer se jim prizna pripis bonusa na kartico ali pa takojšnji popust. Do ugodnejših cen so upravičeni tudi registrirani uporabniki spletne trgovine, ki so hkrati imetniki kartice.

Bonus se pridobi z nakupom izdelkov in storitev v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica in/ali z nakupom v spletni trgovini www.mojameta.si, razen pri nakupu darilnih (vrednostnih) bonov Moja Meta.

Ugodnosti lahko imetnik kartice koristi v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica in/ali v spletni trgovini www.mojameta.si

Imetnik kartice lahko prejme prilagojene ugodnosti, in sicer na podlagi podatkov v skladu s točko 5. Ponudbe oziroma ugodnosti, ki jih posamezni uporabniki prejmejo, so v istem časovnem obdobju lahko različne.

V primeru posebej označenih akcij in v primeru popusta na celoten nakup iz drugih akcij (popust za upokojence,…) se znesek nakupa ne šteje v bonus.

4. BONITETNI SISTEM IN OBRAČUNAVANJE BONUSOV

Bonitetna lestvica sestoji iz štirih bonitetnih razredov, ki jih določa vsota nakupov, ki so opravljeni s kartico zvestobe »Moja Meta« in v spletni trgovini www.mojameta.si v obdobju 6. mesecev. Zbiranje nakupov je možno le ob predložitvi kartice ob nakupu. Stranki, ki kartice zvestobe »Moja Meta« ob nakupu ne predloži, se nakup ne prišteje in bonus ne obračuna. Lestvica se prične pri 0,00 €.

Razvrstitev v bonitetni razred je opravljena na podlagi vsote nakupov s kartico zvestobe v preteklih 6. mesecih.

Bonitetni razredi in pripadajoči bonusi kartice zvestobe »Moja Meta«:

Bonitetni razred (vsota vrednosti nakupov v obdobju preteklih 6. mesecev)Bonus (odstotek od vrednosti nakupa, ki se naloži na kartico (v €))
0,00-199,99 €2%
200,00-399,99 €3%
400,00-599,99 €4%
600,00 € in več5%

Imetniku kartice »Moja Meta« se na podlagi pristopnice ali preko spletne strani www.mojameta.si, seštevanje nakupov in razvrščanje v bonitetni razred začne s prvim nakupom po včlanitvi in aktivaciji kartice. Vrednost trenutnega nakupa se za razvrščanje v bonitetni razred upošteva naslednji koledarski dan.

5. Obdelava osebnih podatkov

Podjetje Meta d.o.o., Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica, se kot upravljavec zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo izključno za vnaprej določene namene in samo v primerih, ko se posameznik strinja z določeno obdelavo. Pridobljeni osebni podatki, razen v kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.

5a. Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se obdelujejo za izvajanje aktivnosti, ki so potrebne za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudimo imetniku kartice zvestobe »Moja Meta«: identificiranje posameznega imetnika kartice, seštevek skupka nakupov za dodelitev razreda za obračun bonusa in koriščenje bonusa, reševanje morebitnih reklamacij, možnosti naknadnih pripisov bonusov, prijava v račun stranke na spletu, za letno obveščanje imetnika kartice o stanju bonusov in njihovem skorajšnjem izteku ter drugo obveščanje vezano na poslovanje in delovanje kartice zvestobe. Izdaja kartice zvestobe »Moja Meta« brez soglasja v to obdelavo ni mogoča. Podatki, pridobljeni za ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 5 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) se uporabljajo za namene neposrednega trženja: oglaševanje, segmentiranje in profiliranje v namen prilagojenega oglaševanja, anketiranje ter za remarketing (ciljano oglaševanje) preko spletnih brskalnikov in socialnih omrežij. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Osebni podatki (ime, priimek, poštni naslov, telefon in elektronski naslov) in podatki o opravljenih nakupih se uporabljajo za analiziranje nakupov in nakupnih navad v namen zagotavljanja boljše storitve in ponudbe, v pomoč pri poslovanju ter za profiliranje uporabnikov in avtomatizirano sprejemanje odločitev za zagotavljanje boljše spletne uporabniške izkušnje in pošiljanje prilagojenih ponudb. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Pravice uporabnika
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani podjetje Meta d.o.o. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri podjetju Meta d.o.o. oz. vloži prijavo ali pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. V primeru, ko obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, ima uporabnik tudi pravico do preklica privolitve. Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov je opredeljen v 5. točki. Splošnih pogojev poslovanja za imetnike kartice zvestobe »Moja Meta«.

Varnost
Podjetje Meta d.o.o. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in varuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih ne posreduje tretjim osebam.

Podjetje Meta d.o.o. osebnih podatkov ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Podatki so lahko posredovani:

 • izvajalcem obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);
 • marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja;
 • izvajalcem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na območju Republike Slovenije in se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.

Uporabnik s podpisom na pristopnici ali potrditvijo preko spletne strani zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Podjetje Meta d.o.o. kot izdajatelj kartice podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela v namene, katerih obdelavo je potrdil.

Kontakt
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: Meta d.o.o., Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali na e-mail: info@mojameta.si.

5b. Sprememba osebnih podatkov
Uporabnik lahko spremeni svoje osebne podatke preko zahtevka poslanega na info@mojameta.si. Registrirani uporabniki spletne trgovine lahko svoje podatke urejajo v profilu na www.mojameta.si

Spremembo podatkov na kartici lahko uporabnik zahteva samo za svojo kartico zvestobe »Moja Meta«. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki imetnika kartice, da se sprememba izvede.

Za zagotavljanje ugodnosti, ki jih nudi kartica zvestobe »Moja Meta«, mora uporabnik posredovati morebitne spremembe svojih osebnih podatkov. Podjetje Meta d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov uporabnika.

Sprememba podatkov člana kluba bo izvedena v roku petnajstih (15) dni od oddaje obrazca za spremembo podatkov.

5c. Dostop do osebnih podatkov
Uporabnik lahko odda zahtevo za dostop do osebnih podatkov na info@mojameta.si. Registrirani uporabniki spletne trgovine lahko do svojih podatkov dostopajo v profilu na www.mojameta.si

5d. Odstop in izbris osebnih podatkov
Imetnik kartice zvestobe »Moja Meta« lahko prekliče svojo kartico na podlagi zahtevka poslanega na info@mojameta.si.

Podjetje Meta d.o.o. deaktivacijo kartice izvede v roku petnajstih (15) dni od dneva prejete odjave. Deaktivirata se kartica in QR-koda.

Morebitni neizkoriščeni bonusi na kartici se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo.

Ob deaktivaciji kartice se vse ugodnosti, povezane s kartico prenehajo.

Izbris osebnih podatkov
Uporabnik lahko odda zahtevo za izbris osebnih podatkov podlagi zahtevka poslanega na info@mojameta.si. Z izbrisom osebnih podatkov se deaktivirata kartica zvestobe in QR-koda.

6. Izguba, kraja in blokada kartice

V primeru izgube kartice je mogoča blokada kartice in sicer z oddajo zahtevka poslanega na info@mojameta.si ali klicem na 040 585 788 (blokada izvedena v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega sporočila).

V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice, lahko stranka zahteva novo kartico. Stranka v tem primeru izpolni obrazec za Nadomestilo kartice, ki ga prejme v trgovini za zdravo življenje Meta, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali po mailu po poslanem zahtevku za obrazec na info@mojameta.si. Obrazec se odda na prodajnem mestu ali pošlje na naslov Meta trgovina za zdravo življenje, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica ali na elektronski naslov info@mojameta.si. Podjetje Meta d.o.o. lahko zaračuna strošek izdelave nove kartice stranki, ki jo je zahtevala. Znesek izdelave nove kartice stranka prejme skupaj z obrazcem za Nadomestilo kartice.

Nova kartica se aktivira ob njeni izdaji. Stara kartica se ob tem deaktivira in ni več primerna za uporabo.

Že pridobljene ugodnosti s stare kartice kluba, ki jih je pridobil imetnik kartice in, ki do trenutka blokade/deaktivacije še niso bile izkoriščene s strani katerekoli osebe, se samodejno prenesejo na novo kartico, in sicer v roku dvajsetih (20) dni od aktivacije nove kartice.

V primeru, da je kartica kluba imetniku kartice na kakršenkoli način odtujena, podjetje Meta Palčič s.p. ne prevzema odgovornosti za uporabo in morebitno zlorabo kartice, t.j. koriščenje bonusov in ugodnosti s strani tretjih oseb.

7. Pravna zaščita

V primeru višje sile ter tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, podjetje Meta d.o.o. imetnikom kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja in pridobivanja bonusov in drugih ugodnosti kluba.

Podjetje Meta d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh Splošnih pogojev. Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.mojameta.si. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, se smatra, da je o njih obveščen, in da se z njimi strinja.

Podjetje Meta d.o.o. si pridržuje pravico do ukinitve kartice zvestobe »Moja Meta« in vseh z njo povezanih ugodnosti. O slednjem obvesti imetnike kartice z objavo na spletni strani www.mojameta.si ali po elektronski pošti.

Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem kartice, rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

8. Kontakt

Za vsa vprašanja, zahtevke o spremembah ali vpoglede v podatke nas uporabnik lahko kontaktira na info@mojameta.si ali na telefonsko številko 040 585 788.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: info@mojameta.si ali na Meta trgovina za zdravo življenje, Kranjska cesta 4a, 4240 Radovljica.

Veljavnost Splošnih pogojev: od 20.12.2022 do spremembe oziroma preklica.